Szerzői jogok

 

Az astar.hu weboldalain és e-mail kommunikációjában a szerző alapvetően saját készítésű írott, hang- és videóanyagokat használok, amelyek engedély nélküli másolása, felhasználása akár nyomtatott akár bármilyen elektronikus formában tilos, kivétel a szerző erre vonatkozó előzetes írásos hozzájárulása esetén!

A weboldal, valamint az online oktatási anyagok teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Az engedély nélküli  utánközlés, átdolgozás díjköteles: 24.900,- Ft szavanként és naponta. 

A fenti feltételek alól kivételt képeznek a partnercégek nyilvános felületeken vagy sajtóban megjelent információi, amelyeket minden esetben forrásmegjelöléssel közlök. Az astar.hu weboldalain és e-mail kommunikációjában esetenként ezen felül is használhatok külső partner szerzői jogaival rendelkező információkat, azonban ezeket minden esetben külön jelzem, valamint a felhasználást szerződések alapján vagyok jogosult megtenni.