Adatkezelési nyilatkozat, feliratkozási feltételek

 

Az astar.hu weboldalain használt személyes adatok kezelésével kacsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem:
Az Ön személyes adatait a weboldal üzemeltetője kifejezetten az ingyenes anyagainak letöltéséhez, termékeinek/szolgáltatásainak megismertetéséhez, ezzel kapcsolatos e-mail kommunikációhoz használja jelen adatkezelési nyilatkozatban részletezett feltételek szerint.
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik a weboldal üzemeletetőjét. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

A kommunikációs rendszer adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Az adatkezelések során az adatkezelés jellegéhez igazodó mértékű titkosítást, jelszóvédelmet illetve vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Weblapjaink ezzel együtt minden esetben titkosított csatornán (https protokol) kommunikálnak, így az Ön által küldött vagy fogadott adatokat harmadik személy nem ismerheti meg.

E-mailt kizárólag önkéntes feliratkozást követően küldünk felhasználóinknak. Amennyiben az üzemeltető nevében kéretlen reklámlevelet (SPAM) kapna, minden esetben jelezze azt ügyfélszolgálati e-mail címre!

 

Alapadatok:

A weboldal tulajdonosa, adatkezelő:
Gaál Robert mint magánszemély
Lakcím: 3521 Miskolc, Nagy László u. 6.
Postacím: 3521 Miskolc, Pf. 13.
Web: https://www.astar.hu
Ügyfélszolgálati e-mail cím: robert@astar.hu

Az üzemeltető a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeken tud adatvédelmi témában is érdeklődni.

Adatfeldolgozó, hírlevélszoftver szolgáltató:
SalesAutopilot Ltd.
Address: Golgota utca 3., Budapest, H-1089
Phone: +36306243934
Web: www.salesautopilot.com

Adatfeldolgozók:

Google (Google Analitycs)

Google Email, Drive, Táblázatok, Dokumentumok különböző céges dokumentációk tárolására.
Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States
Telefonszám: 650-253-0000
Weboldal: www.google.com, www.google.com/gmail, www.google.com/drive, www.google.com/spreadsheets/about, www.google.com/docs/about,

Facebook

Hirdetések, Facebook oldal és zárt Facebook csoport
Facebook Inc
Székhely: 1601 Willow Rd MENLO PARK   CA   94025-1452
Telefonszám: +1650.6187714
Weboldal: www.facebook.com

 

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Web: www.tarhely.com

 

Feliratkozási feltételek

Az astar.hu weboldalon kezdeményezett feliratkozás jelen feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a feliratkozó az ingyenes tartalmak letöltésével és/vagy a hírlevél feliratkozással kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy a weboldaltól (astar.hu) elektronikus levelet fogadjon, amelyek a termék/szolgáltatás felhasználására vonatkozó információkat, segédleteket, véleménykéréseket, a weboldalak tartalmára vonatkozó értesítéseket, és bizonyos esetekben az  üzemeltetőnek és alkalmanként esetlegesen üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak.

 

A nem létező e-mailcímmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mailcímmel, valótlan adatokkal kezdeményezett feliratkozást  figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk a weboldalak hírlevél olvasóinak köréből.

 

Adatkezelés során kezelt adatok köre

Feliratkozáskor kizárólag cask a feliratkozó nevét és email címét kérjük el. Ezt az két adatot kizárólag az adatkezelő weboldalaival kapcsolatos információk küldésére használjuk. A hírlevél szoftver feliratkozáskor még az IP címet és a feliratkozás időpontját rögzíti.

 

Az adatkezelés célja

A feliratkozáskor megadott e-mail címet hírlevél küldési céllal valamint marketing üzenetek eljuttatása céljából kezeljük.

 

Sütik kezelése

A weboldal üzemeltetése során a felhasználók számítógépére a rendszer rövid szöveges üzeneteket (sütiket) helyez el. A sütik személyes adatokat nem tárolnak, kizárólag a felhasználói élmény növelésére, kényelmi szolgáltatások biztosítására valamint statisztikai elemzésekre használhatóak. A sütik kezeléséről a felhasználó a weboldal első látogatásakor a felugró ablakban megjelenő lehetőségek bejelőléséval rendelkezhet.

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A feliratkozás önkéntes. A feliratkozás dupla megerősítéses rendszerrel történik, azaz amíg a feliratkozás kezdeményezésekor megadott e-mailcímre elküldött úgynevezett visszaigazoló linkre nem kattint rá a felhasználó addig semmilyen megadott adatát nem tároljuk és nem kezeljük.

A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át, a feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik kiküldött elektronikus levélben lévő leiratkozási linkre való kattintással.

 

Az adatkezelés időtartama

Az érintett önkéntes adatmegadásától az érintett önkéntes leiratkozásáig. Az érintett a hozzájárulását bármikor, bármelyik kiküldött hírlevél alján található „leiratkozás” linkre való kattintással automatikusan visszavonhatja.

 

Az adatkezelés helye

A webhely üzemeltetője a saját szerverein semmilyen személyes adatot nem kezel, nem tárol! Ezeket az adatokat az adatfeldolgozó hírlevélszoftver szolgáltató szerverein tároljuk. Az adatfeldolgozó hírlevélszoftver szolgáltató webhelyén az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozataik szerint járnak el, messzemenőkig betartva az európai GDPR előírásait.

 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintettnek joga van a tájékoztatás kéréshez, helyesbítéshez, törléshez. E jogok gyakorlását a weboldal üzemeltetője elsősorban az általa küldött e-mailek alján minden esetben megtalálható adatkezelő linkeken keresztül biztosítja. Amennyiben a felhasználó törölte ezeket az e-maileket, úgy a jogai gyakorlásához az adatkezelő központi e-mail címén jelentheti be az adatkezeléssel kapcsolatos igényeit.

Minden kiküldött levélben található tájékoztatást kérő, adatmódosító és leiratkozás link. Az adatmódosító linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül is tájékoztatást kaphat a róla nyilvántartott személyes adatokról, melyeket külön kérelem nélkül, önállóan módosíthat, helyesbíthet.

Minden kiküldött levélben található leiratkozás linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül, önállóan törölheti a róla nyilvántartott személyes adatokat. Termék/szolgáltatás vásárlása után a törvények által kötelezően kezelendő adatok cask a törvényben szabályozott időtartam után törölhetőek.

 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett az adatkezelő központi e-mail címén tiltakozhat az adatkezelés ellen.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Panasztétel az adatkezelő központi e-mail címére küldött panaszlevélben az érintett írja le, ha úgy gondolja, hogy visszaélés történt az astar.hu weboldalon megadott adataival. Adatkezelő a panaszt legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja. Amennyiben érintett ezzel nem elégedett, úgy a lakóhelye szerinti ország adatvédelmi hatóságához fordulhat a panaszával.